We specialize in Creative Intelligence

Malus

Hjemmeside og tryksager

Når sikkerheden har førsteprioritet, og kvalitet og lønsomhed skal være en selvfølge, er Malus din oplagte samarbejdspartner på det danske jernbanenet. Malus har årtiers erfaring i arbejde på banen og hjælper både bygherrer, rådgivende ingeniører og hovedentreprenører med alt fra forarbejde og projektmodning over sporteknisk arbejde, udlejning af skinnekørende materiel og mandskab til alle kørestrøms- og sikkerhedsydelser i forbindelse med selve arbejdet.

Design, tryksager og hjemmeside

Vi har produceret forskellige tryksager for Malus, samt website.

Video og fotoshoot

Malus har mange forskellige opgaver flere steder i landet. På nogle af deres opgaver har vi været med på sidelinjen med et kamera. Det er altid interessant, fordi arbejdet ved banen er spændende. Der arbejdes blandt andet med tungt materiel, og som ved alle projekter er der altid fuld fokus på sikkerheden når der arbejdes i, ved og på jernbanen.
Det nye site er under opbygning, men du kan se det nuværende malus-site som vi også har lavet.